UPPSÄGNING OCH AVFLYTTNING

Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas från den dag vi som hyresvärd har fått din skriftliga uppsägning. Därefter räknas uppsägningstiden i tre hela kalendermånader.

Uppsägning av lägenhet
På baksidan av ditt hyresavtal finns en särskild ruta för uppsägning av avtalet som du fyller i och skriver under.

Det går också bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och din nya adress så vi lätt kan nå dig. Du måste alltid ange personnummer till samtliga som står på kontraktet.

Uppsägningen kan du lämna på ditt lokala bokontor eller skicka till hyresadministrationen.

Dödsfall
Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta oss för att skriva om kontraktet.

Visningsplikt
När du sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst av någon anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten, tex en nära anhörig eller bekant.

Besiktning
Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas, beställ tid hos ditt lokala bokontor i god tid. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Avflyttning
Lägenheten lämnas senast kl 12 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Slutstädning
Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Lämna den i det skick du själv skulle vilja finna den. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Läs mer på pappret ”Flyttstädning” som bifogas bekräftelsen på avflyttningen.

Ladda ner blanket för uppsägning av bostad
PDF dokument »

Ladda ner blanket för uppsägning av P-plats, garage eller förråd
PDF dokument »

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan