ÖVERLÅTELSE

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs Sörmlandsportens samtycke.

Krav för överlåtelse av kontrakt
För att Sörmlandsporten ska bevilja en överlåtelseansökan krävs:

• Att du varaktigt har sammanbott med personen som du vill överlåta hyresrätten till.

• Att lägenheten har använts med gemensamt hushåll.

• Att det varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande samt den samboende.

Inneboende kan inte överta lägenheten
En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas.

Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan