OM SÖRMLANDSPORTEN

Sörmlandsporten AB är ett finansiellt starkt
och långsiktigt fastighetsbolag. Vi har en
stor tilltro till fastighetsmarknaden i Sörm-
land och äger fastigheter i bl.a. Nyköping,
Nykvarn och Gnesta.

Sörmland lockar allt fler och antalet invånare växer stän-
digt och såväl svenska som internationella företag ser
möjligheterna med att finnas på plats där tillväxten sker.
Sörmlandsporten AB äger och förvaltar bostads- och
kommersiella fastigheter i Sörmlandsregionen. Genom en
aktiv förvaltning och stor lokal närvaro skapar vi större
mervärden för våra hyresgäster. Regionen är strategiskt
belägen med pendlingsavstånd till flera större orter samt
med optimala möjligheter för logistikföretag.

Sörmlandsporten AB ägs till lika delar av Fondex AB och
Kvalitena AB.

om_oss