HYRESINBETALNING

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.

Var noga med OCR-numret
Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer.

Om du inte betalar i tid
Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt till Jurist & Inkasso. Jurist & Inkasso skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är 160 kronor samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kontakta Jurist & Inkasso direkt om du får ett inkassokrav.

Om du inte fått någon hyresavi
Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan