HYRESGÄST

För Sörmlandsporten är alltid hyresgästen i centrum. Utan dig som hyresgäst vore vår verksamhet omöjligt. Vår målsättning är därför att alltid vara nära våra hyresgäster och ha en dialog om det som händer i och kring våra fastigheter. Detta gäller såväl bostäder som kontor och industri, även om behoven skiftar i många avseenden.

HYRESGÄST LOKAL

Här kan du som är lokalhyresgäst få mer information »

HYRESGÄST BOSTAD

Här kan du som är bostadshyresgäst få mer information »

hyresgast-bild