sep_5
line
gnesta

ÅGATAN 2, GNESTA

FASTIGHETSBETECKNING: Gnesta Sigtuna 10:2
TOTAL UTHYRNINGSBAR YTA: 1050 kvm
KONTOR/BUTIK: 1050 kvm
ADRESS: Ågatan 2 Gnesta
HYRESGÄSTER: Huntyard & Berras, Gnesta gummi och motorservice.