FIXA HEMMA

Disk- och tvättmaskin
I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Därför är du även ansvarig om skador uppkommer på grund av felmontering. Man är också skyldig att stänga vattenanslutningen när maskinen inte används.

Krokar, beslag mm
Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Det är inte tillåtet att borra i badrummets våtzon, då det lätt blir fuktskador.

Målning och tapetsering
Väljer du att utföra i arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som är acceptabla för gemene man. Om du väljer för extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. Ta alltid kontakt med ditt lokala bokontor(Länk till Stridbar)  innan du påbörjar arbetet.

Persienner
Persienner som inte är standard i lägenheten är den boendes egendom.
Du sköter därför underhåll och reparationer själv.

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan