VÅRA FASTIGHETER

Vi utvecklar och utökar vårt fastighetsbestånd
kontinuerligt. Vi har en tydlig strategi för varje
enskilt bestånd och Sörmland är alltjämt vår
hemmaplan.

LEDIGA LOKALER

Är du i behov av nya lokaler? Kontakta gärna oss för en förutsättningslös diskussion om hur Sörmlandsporten kan vara ett alternativ som din nya hyresvärd och som anpassar lokalerna efter just dina behov.

Alternativt fyll i en Intresseanmälan »

Klicka på fastighetens namn nedan för en utförligare beskrivning ↓

Uthyrningsbar area i kvm

Fastighet Adress Kommun Industri Kontor/Butik Bostad Totalt Parkering
Brovakten 4 Östra Storgatan 4-6 Nyköping 2 582 862 4 121
Gnesta Sigtuna 10:2 Ågatan 2 Gnesta 1 050 1 050
Grytan 1 Centrumvägen 2-18 Nykvarn 1 050 1 050
Grytan 3 Centrumvägen 14 Nykvarn 581 581
Grytan 6 Centrumvägen 20-38 Nykvarn 971 971
Guldsmeden 10-2 Östra Storgatan 8-10 Nyköping 1 050 1 050
Järnhandlaren 3-2 Västra Storgatan 7 Nyköping 1 340 1 340
Järnhandlaren 6-2 Västra Storgatan 5 m fl Nyköping 905 1 365 2 408 210
Minuthandlaren 17-2 Östra Storgatan 11 Nyköping 878 209 959
Polisen 2 Västra Storgatan 38A Nyköping 563 563
Skölden 1-2 Gasverksvägen 9 Nyköping 5 109 5 109
Stensötan 4 Idbäcksvägen 12 Nyköping 7 915 325 8 240
7 915 13 822 1 574 23 321