BOSTAD

För Sörmlandsporten är alltid hyresgästen i centrum. Utan dig som hyresgäst vore vår verksamhet omöjligt. Vår målsättning är därför att alltid vara nära våra hyresgäster och ha en dialog om det som händer i och kring våra fastigheter. Detta gäller såväl bostäder som handel, lager och industri, även om behoven skiftar i många avseenden.

Här bredvid kan du finna rubriker för de olika frågor som du som hyresgäst ofta ställs inför. Här kan du finna vilka regler som gäller för lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och annat som då och då blir aktuellt. Du finner också information och aktiviteter i just ditt område samt även en länk till Felanmälan, dit du vänder dig om något inte fungerar som det skall i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som förråd och tvättstugor.

bostad

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan