AUTOGIRO

Förenkla din tillvaro med Autogiro
För att du skall kunna ägna dig åt andra saker än månadsvisa avibetalningar så erbjuder vi helt kostnadsfritt tjänsten Autogiro.

Nya Autogirouppdrag aktiveras månadsvis. Det innebär att vi vill ha in din anmälan senast den 10:e i månaden för att ditt Autogirouppdrag skall fungera till nästkommande månad. Av säkerhetsskäl kräver banken att det konto som avgiften skall dras ifrån innehas av en registrerad ägare till lägenheten.

Angående Autogiroanmälan
Om du är Nordea plusgirokund vill vi informera dig om att det är viktigt att du fyller i korrekt kontonummer.

Alla som har ett Nordea plusgirokonto har också ett konto som går att ansluta till Autogiro.

Detta konto består av ett clearingnummer som är 9960, samt två eller tre siffror som plusgirot har i sitt register. Därefter fyller du på med ditt vanliga plusgirokontonummer utan bindestreck.

Om du inte redan har ditt kontonummer så kan du ringa till plusgirots kundtjänst på tel: 0771-480 490.

Observera att kontohavare och hyresgäst måste vara en och samma person.

Kontakta hyresadministrationen via info@sormlandsporten.se eller på telefon 0155-15 01 00.

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan