ANDRAHANDSUTHYRNING

Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har hyresvärdens tillstånd. Det kan gälla vid arbete eller studier på annan ort. Kontakta hyresadministrationen för att ta reda på exakt vad som gäller i det enskilda fallet och för ansökningsblankett.

Du är alltid ansvarig
Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella skador eller störningar.

Överlåtelse är inte tillåtet 
Det är viktigt att påpeka att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att överta hyreskontraktet vid hyrestidens utgång.

Efter uthyrningen
Meddela oss alltid att du flyttat tillbaka till din lägenhet, detta ska göras skriftligt.

Ladda ner blankett
PDF dokument »

 

FELANMÄLAN
Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller gemensamma utrymmen, skicka ett meddelande till felanmälan